De opleiding tot Creatrix® Transformologist® zit er op en wat was het een rollercoaster!
Daar waar ik voorheen onzeker was en gespannen, voel ik nu rust, zelfvertrouwen en eigen-waarde.
Dat alles mogelijk is weet èn voel ik nu.

Ik sta te trappelen om mijn missie te gaan leven:

Burn-out preventie (voorkómen uitval vrouwelijke artsen)

Benutten van potentieel

Buitengewoon leven!


KvK inschrijving van mijn bedrijf voor de voorjaarsvakantie
Schuivende panelen – wordt vervolgd!