Iedereeen is in de ban van privacy….

Met ingang van vandaag is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ik heb mijn zaakjes op orde, want ik vind de bescherming van gevoelige informatie die komt kijken bij bedrijfsvoering vanzelfsprekend. Komt waarschijnlijk ook door mijn opleiding….

Beroepsgeheim

Juridische aspecten heb ik altijd boeiend gevonden. Gisteren nog lesgegeven aan Physician Assistants in opleiding over de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Aan de hand van casuïstiek bespraken de studenten de rechten van minderjarigen en hun vertegenwoordigers en  het beroepsgeheim. 

Mijn doelstelling was de studenten bewust te maken. Het leverde mooie discussies op omdat het in de beroepspraktijk nog wel eens anders gaat dan ‘hoe het heurt’. De verontwaardiging en de verbijstering soms! Actualiteit voldoende Ziekenhuis doet onderzoek naar schending privacy BN-er

Casuïstiek voor deze lessen haal ik bij voorkeur uit uitspraken van tuchtzaken. Daar valt zoveel van te leren! Waar ging het mis en hoe had dit voorkomen kunnen worden? Communicatie is bijna altijd het sleutelbegrip. Mensen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden voorkomt veel ellende.

Ik heb gisteren weer een steentje bijgedragen aan de professionaliteit van toekomstige medische zorgverleners!

Veilig

Dus gegevens zijn veilig bij mij.

Kan ik dat ook weer afvinken en door met het vergroten van mijn zichtbaarheid.

 

Met mijn bedrijf Reversa – persoonlijke ontwikkeling verzorg ik aanbod voor onzekere en perfectionistische ‘bollebozen’. Die combinatie komt veel voor bij vrouw(elijke arts)en en zijn vormen dan ook bij uitstek mijn doelgroep.